Para Sa Araw Ng Mga Bayani

Andres Bonifacio Monument (c) Get in Travel, retrieved from http://www.getintravel.com/manila-philippines/andres-bonifacio-monument-located-at-rizal-park-in-manila-philippines/ Mahirap man tanggapin, maraming digmaan ang naganap, hindi lang sa kasaysayan ng Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Mga bayani, mga kalaban, mga inosente — milyon-milyong tao ang nag-alay ng buhay sa mga digmaan. Maswerte tayong namumuhay sa mapayapang panahon na alay sa atin ng[…]

Obon: Summer Vacation for Deceased People

Obon is one of the longest national holiday week in Japan.Airplane tickets, hotels, parking, and all other things related to leisure increase in price. Almost all highways are stuck all day. 目次 (Mokuji) Table of contents Summary Origin Notice Explanation Should you ever have any trouble translating JP ⇔ EN, our dictionary might help. このページのみかた How[…]